Sophronitis coccinea xanthina

sophronitis coccinea xanthina